Delaware er den seneste stat, der kunne tvinge skoler til at udlevere transbørn til forældre

I en spirende og meget kontroversiel tendens bliver der foreslået love i flere stater, der vil kræve forældres samtykke, for at transbørn og teenagere kan modtage ligebehandling i skolen - ofte udflugter transunge til deres forældre, uanset hvilken indvirkning det kan have på barn.An Ohio Lovforslaget, der blev fremsat i maj, først rapporteret nationalt af dem., vil anklage læger og udbydere af mental sundhed for en forbrydelse, hvis de ikke udleverer transbørn til deres forældre. Og i Indiana , en ny lov, der træder i kraft 1. juli, kræver skriftligt forældres samtykke, før børn kan lære noget om menneskelig seksualitet i skolen - og den konservative Frihedsråd distribuerer opt-out formularer til forældre, der ønsker at forbyde deres børn at blive udsat for transkønnethed i skolen.

Men i dag er der en kamp om transbørn, der raser i Delaware. Fredag ​​er den sidste frist for offentlig kommentar til en statslig uddannelsespolitik, der er eskaleret til en national kamp.

Delawares Regel 225 , en foranstaltning mod forskelsbehandling, der blev foreslået i september 2017, havde til formål at øge lige adgang til uddannelse uanset ting som race, national oprindelse og seksuel orientering. Men højreorienterede medier kan godt lide Breitbart greb hurtigt forslaget, skærpede ind på en bestemmelse, der ville give transbørn mulighed for selv at identificere deres køn i skolen, og spundet det som en statsstøttet kile af venstreorienteret kønsindoktrinering, der adskiller børn fra deres forældre.Efter måneders protest fra grupper som den konservative kristne Delaware Family Policy Council — hvilket især modsætte sig forordningens forbud mod konverteringsterapi - loven blev omskrevet for at påbyde, at skoler kræver forældres tilladelsessedler fra transbørn, før de kan få adgang til ligebehandling i skolen.

Sarah McBride, pressesekretær ved Human Rights Campaign og en indfødt Delaware, kalder Regulation 225 for en af ​​de mest eksplicit anti-transkønnede politikker [set] siden North Carolinas HB2.

Den tvungne udflugt af transkønnede studerende ville sætte mange unge indbyggere i Delaware i fare for mobning, afvisning, hjemløshed og vold, siger McBride. Det er simpelthen grusomt potentielt at tvinge en elev til at vælge mellem at være tryg og beskyttet i skolen eller at være tryg derhjemme.Forordning 225 indeholdt oprindeligt en detaljeret liste over mandater til at gøre skolen til et mere indbydende sted for transelever. Forslaget mod forskelsbehandling ville have krævet, at uddannelse, fritidsaktiviteter, toiletter og omklædningsrum var tilgængelige uanset kønsidentitet. Den oprindelige politik blev skrevet for at give eleverne mulighed for at ændre deres navn og køn på skolen. Men loven blev kraftigt ændret - det nye dokument online er et rod af gennemstregninger og redigeringer - og kræver nu, at forældrenes samtykke indhentes, før skolen kan tage skridt til at genkende en ændring i et beskyttet kendetegn.

Delawares skolepolitik har til formål at forhindre diskrimination af enhver beskyttet klasse (race, religion og handicap er blot nogle få af de beskyttede klasser på listen). Nogle af de mest specifikke passager i politikken ser ud til at fokusere på race på hyperspecifikke måder: Politikken forbyder at behandle elever forskelligt på grundlag af herkomst eller fysiske eller kulturelle karakteristika forbundet med en bestemt race, såsom hudfarve, hårtekstur eller stilarter eller visse ansigtstræk. Uanset hvad, synes modstanden mod politikken at fokusere på spørgsmålet om transkønnede børn.

Selvom jeg aldrig kunne overskue at afvise min transkønnede datter på grund af den hun er, er der nogle forældre, der ikke vil have svært ved at skubbe deres børn væk, blot fordi de er transkønnede, sagde Wilmington bosiddende og mor til fire DeShanna Neal, i en udmelding udsendt af Nationalt Center for Transgender Ligestilling den 27. juni.

Spørgsmålet om forældremeddelelse er blevet så omstridt, at republikanske Delaware-lovgivere fremlagde et lovforslag for at beskytte forældres ret til at opdrage deres børn i juni. Husregning 448 , sponsoreret af statens repræsentanter Deborah Hudson og Charles Postles, blev skrevet som direkte reaktion på skolens foreslåede antidiskriminationspolitik.

Regel 225 udkrystalliserede behovet for beskyttelse af forældrerettigheder i vores kodeks,' fortalte Postles Delaware News Journal den 27. juni. Staten bør ikke være i stand til at tilrane sig forældrenes rettigheder, bare fordi nogle få embedsmænd mener, at de ved, hvad der er bedst for dine børn.'Det kan være farligt at tvinge transbørn – eller andre LGBTQ+ børn – til forældre. Ifølge 2015 U.S. Transgender Survey Report , transpersoner, hvis nærmeste familier ikke støtter, står over for øgede niveauer af psykiske lidelser, hjemløshed og selvmordsforsøg. Den samme undersøgelse viste, at skoleinklusionspolitikker er kritiske; mere end 77 procent af transpersoner sagde, at de havde stået over for en form for negativ oplevelse i skolen, hvor mange af de negative interaktioner involverede lærere, som uretfærdigt disciplinerede eller udstødte dem.

Mens konservative grupper opfordrer forældre til at skrive breve og kommentarer i modsætning til forordningen for dens inkluderende politikker, beder Human Rights Campaign og andre grupper folk om at indsende kommentarer, der modsætter sig forældrenes samtykke.

'Det opdaterede udkast til forordning 225 er diskriminerende og ulovligt og krænker både transbørns værdighed og føderale borgerrettighedslove,' siger McBride. Hun bemærker, at HRC beder guvernør Carney og Delaware Department of Education om at trække forordningen helt tilbage og genstarte denne samtale.