Gavin Grimm vinder igen, efter at retten har afvist appel af historisk afgørelse

OPDATERET (23/9):En føderal appeldomstol har afvist et forsøg fra Gavin Grimms tidligere skoledistrikt på at omstøde en nylig skelsættende juridisk afgørelse.

Tirsdag blev den 4. U.S. Circuit Court of Appeals afviste et andragende om at genoverveje sin afgørelse i august til fordel for Grimm bænk , hvilket ville kræve, at alle 15 dommere vejer ind i sagen, frem for et panel med tre dommere. Den 20-årige studerende, der nu går på college, anlagde en retssag mod Gloucester School District i Virginia for fem år siden, efter at den nægtede at tillade ham at bruge toilettet, der svarede til hans kønsidentitet.Efter det afviste andragende fra Gloucester County School Board, fejrede American Civil Liberties Union - som har repræsenteret Grimm i retten - beslutningen i et tirsdags-tweet.'Forskelsbehandling af transstuderende er forskelsbehandling på grundlag af køn, og det er ulovligt, skrev borgerrettighedsgruppen. Fuldt stop.

Twitter indhold

Dette indhold kan også ses på webstedet det stammer fra fra.

Men Gloucester County School Board har signaleret, at den har til hensigt at fortsætte med at appellere og sandsynligvis vil anmode Højesteret om at tage sagen op, selvom den har afvist at vægte en gang før. Det kan dog ændre sig med præsident Donald Trump forsøger at presse en højreorienteret retfærdighed igennem efter Ruth Bader Ginsburgs død, hvilket ville give de konservative et flertal på 6-3 på rettenTrumps førende valg, Amy Coney Barrett, er imod ægteskab af samme køn og har signaleret modstand mod trans-ligestilling.

ORIGINAL (9/11):

Gloucester School District vil ikke opgive sin kamp for at diskriminere transkønnede studerende.

Onsdag anmodede Virginia skoledistriktet den 4. U.S. Circuit Court of Appeals for at høre en appel til dens nylige afgørelse vedrørende Gavin Grimm, en tidligere elev, der sagsøgte for diskrimination efter at være blevet udelukket fra at bruge toilettet, som svarer til hans kønsidentitet. I en 2-1-kendelse har retten stadfæstede en tidligere afgørelse at distriktet havde krænket hans forfatningsmæssige rettigheder, samt afsnit IX i uddannelsesændringerne fra 1972, som forbyder kønsbaseret diskrimination.Dommerne hævdede endvidere, at spørgsmålet var et relativt omstridt punkt efter Højesterets historiske dom i Bostock v. Clayton County , som fastslog, at det er umuligt at diskriminere en person for at være homoseksuel eller transkønnet uden at diskriminere den pågældende person baseret på køn.

Kernen i denne appel er, om lige beskyttelse og afsnit IX kan beskytte transkønnede elever mod skolebadepolitikker, der forbyder dem at bekræfte deres køn, vurderer appeldommerne skrev i en detaljeret, 95-siders flertalsafgørelse , som blev offentliggjort den 26. august. Vi tilslutter os en voksende konsensus blandt domstolene om, at svaret er rungende 'ja'.

Men selvom det 4. kredsløb allerede har truffet afgørelse i Grimms sag, bad Gloucester School District retten om at høre sagen en banc, hvilket betyder, at alle 15 dommere vil veje ind i stedet for et panel med tre dommere.Dagspressen , en californisk avis, bemærker, at disse anmodninger kun imødekommes af retten mindre end 1 procent af tiden. Skulle 4th Circuit afvise at tage spørgsmålet op igen, vil Gloucester School District sandsynligvis appellere til højesteret, som har allerede afvist at behandle sagen ved én lejlighed.

4. Kreds har ikke fastsat en tidsplan for en beslutning om, hvorvidt den langvarige sag, som nu har stået på i fem år, skal behandles. Grimm og American Civil Liberties Union anlagde oprindeligt deres retssag mod Gloucester School District i 2015.

Sagen har været brugt så lang tid i retssystemet, at Grimm ikke engang er studerende i Virginia-distriktet længere. Han er nu 20 og går på college i Californien.

Grimm svarede på sit tidligere distrikts appel i et onsdags-tweet.

Min tidligere skolebestyrelse er utroligt dedikeret til diskrimination, skrev Grimm. Heldigvis er jeg og de mennesker på ACLU, der repræsenterer mig, alle utroligt dedikerede til retfærdighed. Bestyrelsen har anmodet om en banc-høring, så jeg ser frem til endnu en sejr.

Twitter indhold

Dette indhold kan også ses på webstedet det stammer fra fra.

Gloucester School District nægter fortsat, at dets intentioner er motiveret af anti-trans animus. I sit andragende til 4th Circuit hævder distriktet, at dets politik med at nægte kønsbekræftende adgang til badeværelset for transstuderende er afhængig af biologiske forskelle, behandler alle elever lige og er væsentligt relateret til det vigtige mål om at beskytte elevernes privatliv.

Denne beslutning... vil potentielt påvirke uddannelsesinstitutioner nationalt, tilføjede den i en 24-siders bøn og tilføjede, at resultatet ville have en væsentlig indvirkning på tusindvis af skoler i hele dette kredsløb og på de studerende, der går på dem.